k.ú.: 689831 - Bělý - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574210 - Machov NUTS5 CZ0523574210
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52095 - Police nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 21 214438
zahrada mez, stráň 1 74
zahrada 103 80711
ovoc. sad 1 12998
travní p. mez, stráň 3 3427
travní p. 286 2331079
lesní poz les s budovou 5 145
lesní poz 80 3700959
vodní pl. nádrž umělá 2 2510
vodní pl. tok přirozený 7 20967
vodní pl. tok umělý 6 1810
zast. pl. zbořeniště 1 478
zast. pl. 135 47935
ostat.pl. jiná plocha 36 11280
ostat.pl. manipulační pl. 10 19808
ostat.pl. neplodná půda 5 2066
ostat.pl. ostat.komunikace 90 97371
ostat.pl. silnice 1 14524
Celkem KN 793 6562580
Par. DKM 276 130208
Par. KMD 517 6432372
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 69
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 135
LV 182
spoluvlastník 250

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.04.2010
S-SK GS 1:2880 1840 19.04.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 23.05.2022 22:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.