k.ú.: 689840 - Machov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574210 - Machov NUTS5 CZ0523574210
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52095 - Police nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 36 159809
zahrada 219 167512
ovoc. sad 3 10029
travní p. 497 2066100
lesní poz les s budovou 5 140
lesní poz les(ne hospodář) 11 115887
lesní poz 121 1740591
vodní pl. tok přirozený 4 1260
vodní pl. tok umělý 15 4322
zast. pl. společný dvůr 1 103
zast. pl. zbořeniště 3 570
zast. pl. 290 72601
ostat.pl. jiná plocha 67 21701
ostat.pl. manipulační pl. 10 17400
ostat.pl. neplodná půda 40 42147
ostat.pl. ostat.komunikace 159 105768
ostat.pl. pohřeb. 3 4638
ostat.pl. silnice 11 16358
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 5909
ostat.pl. zeleň 1 1265
Celkem KN 1499 4554110
Par. DKM 786 657000
Par. KMD 713 3897110
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 182
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 36
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
Celkem BUD 288
byt.z. byt 28
Celkem JED 28
LV 359
spoluvlastník 547

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.06.2014
KMD 1:1000 03.06.2014
S-SK GS 1:2880 1840 03.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 27.05.2022 14:10

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.