k.ú.: 689858 - Machovská Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574210 - Machov NUTS5 CZ0523574210
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52095 - Police nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 100 332435
zahrada 76 58708
ovoc. sad 3 5776
travní p. 344 996668
lesní poz les s budovou 4 134
lesní poz 146 2230635
vodní pl. nádrž umělá 1 106
vodní pl. tok přirozený 14 10020
zast. pl. zbořeniště 6 973
zast. pl. 111 33074
ostat.pl. jiná plocha 40 13608
ostat.pl. neplodná půda 33 26752
ostat.pl. ostat.komunikace 128 81843
ostat.pl. silnice 12 13166
Celkem KN 1018 3803898
Par. DKM 299 210048
Par. KMD 719 3593850
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 55
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 12
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 112
LV 167
spoluvlastník 307

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.02.2015
KMD 1:1000 18.02.2015
S-SK GS 1:2880 1840 18.02.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 18.05.2022 01:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.