k.ú.: 689866 - Nízká Srbská - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574210 - Machov NUTS5 CZ0523574210
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52095 - Police nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 165 1517448
zahrada 172 127639
ovoc. sad 1 14160
travní p. 271 1275268
lesní poz 89 1190165
vodní pl. tok přirozený 16 27032
vodní pl. zamokřená pl. 1 120
zast. pl. společný dvůr 2 786
zast. pl. zbořeniště 7 1836
zast. pl. 215 73727
ostat.pl. jiná plocha 60 23259
ostat.pl. manipulační pl. 20 23641
ostat.pl. neplodná půda 15 18679
ostat.pl. ostat.komunikace 174 136676
ostat.pl. silnice 19 27298
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 16270
Celkem KN 1231 4474004
Par. DKM 641 1003176
Par. KMD 590 3470828
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 127
č.p. rod.rekr 4
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 1
Celkem BUD 204
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 241
spoluvlastník 388

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.06.2014
KMD 1:1000 05.06.2014
S-SK GS 1:2880 1840 05.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 23.05.2022 19:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.