k.ú.: 689882 - Machová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585491 - Machová NUTS5 CZ0724585491
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 344 2421639
zahrada 216 107956
travní p. 57 69460
lesní poz 94 136909
vodní pl. rybník 7 12310
vodní pl. tok přirozený 7 15443
zast. pl. 296 82123
ostat.pl. jiná plocha 74 76717
ostat.pl. manipulační pl. 31 28765
ostat.pl. neplodná půda 15 18971
ostat.pl. ostat.komunikace 83 121878
ostat.pl. silnice 11 47120
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 9698
ostat.pl. zeleň 7 4107
Celkem KN 1245 3153096
Par. DKM 416 2634985
Par. KMD 829 518111
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 233
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 291
LV 415
spoluvlastník 566

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.12.2016
DKM-KPÚ 1:1000 20.08.2015
KM-D 1:1000 24.06.2002 06.12.2016
S-SK ŠD 1:2500 1926 24.06.2002
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.01.1926


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 18.05.2022 08:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.