k.ú.: 689904 - Majdalena - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546712 - Majdalena NUTS5 CZ0313546712
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3114 - Třeboň
Pověřený obecní úřad 31143 - Třeboň

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 436 1281775
zahrada 225 139354
travní p. 315 939522
lesní poz 66 8711105
vodní pl. nádrž přírodní 7 2409
vodní pl. nádrž umělá 4 92551
vodní pl. rybník 4 20285
vodní pl. tok přirozený 44 201421
vodní pl. tok umělý 105 108576
vodní pl. zamokřená pl. 57 26144
zast. pl. zbořeniště 1 565
zast. pl. 262 90933
ostat.pl. dráha 4 124620
ostat.pl. jiná plocha 88 128025
ostat.pl. manipulační pl. 42 57412
ostat.pl. neplodná půda 83 748853
ostat.pl. ostat.komunikace 91 135898
ostat.pl. pohřeb. 2 1000
ostat.pl. silnice 13 124919
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 15125
ostat.pl. zeleň 4 5084
Celkem KN 1854 12955576
Par. KMD 1854 12955576
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 84
č.p. byt.dům 9
č.p. doprava 3
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 79
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 251
byt.z. byt 68
Celkem JED 68
LV 376
spoluvlastník 712

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2014
S-SK GS 1:2880 1827 15.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 23.05.2022 16:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.