k.ú.: 689921 - Majetín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 503738 - Majetín NUTS5 CZ0712503738
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1141 7766115
zahrada 656 266370
travní p. 66 176300
lesní poz 92 90094
vodní pl. nádrž umělá 4 53395
vodní pl. tok přirozený 7 51041
vodní pl. tok umělý 13 36193
zast. pl. společný dvůr 1 176
zast. pl. zbořeniště 6 921
zast. pl. 570 142597
ostat.pl. dráha 2 94239
ostat.pl. jiná plocha 46 19681
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 108
ostat.pl. manipulační pl. 40 33674
ostat.pl. ostat.komunikace 270 429610
ostat.pl. pohřeb. 1 2928
ostat.pl. silnice 155 86347
ostat.pl. skládka 2 198
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 15924
ostat.pl. zeleň 62 233976
Celkem KN 3141 9499887
Par. DKM 3141 9499887
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 3
č.p. garáž 6
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 387
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če garáž 65
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 32
rozestav. 3
Celkem BUD 554
byt.z. byt 26
byt.z. garáž 2
obč.z. byt 1
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 32
LV 885
spoluvlastník 2305

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 28.12.2001
DKM 1:1000 31.12.2000
ZMVM 1:2000 01.01.1990 28.12.2001
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 07:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.