k.ú.: 689998 - Vlásenice u Makova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552534 - Jistebnice NUTS5 CZ0317552534
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 114 1493073
zahrada 90 119454
travní p. 73 472817
lesní poz 88 770625
vodní pl. rybník 8 30139
vodní pl. tok přirozený 17 15302
vodní pl. tok umělý 17 9116
vodní pl. zamokřená pl. 3 2104
zast. pl. 90 43154
ostat.pl. jiná plocha 29 11952
ostat.pl. manipulační pl. 4 7470
ostat.pl. mez, stráň 2 586
ostat.pl. neplodná půda 15 12170
ostat.pl. ostat.komunikace 43 79577
ostat.pl. silnice 6 47504
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 785
ostat.pl. zeleň 14 10069
Celkem KN 614 3125897
Par. DKM 614 3125897
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 46
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 84
LV 129
spoluvlastník 197

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.2021 mapování intravilánu
DKM-KPÚ 1:1000 07.09.2016
KMD 1:1000 18.12.2013 15.12.2021
S-SK GS 1:2880 1830 07.09.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 22.05.2022 22:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.