k.ú.: 690007 - Makov u Litomyšle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578363 - Makov NUTS5 CZ0533578363
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5307 - Litomyšl
Pověřený obecní úřad 53071 - Litomyšl

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 5 1718
orná půda plantáž dřevin 1 4704
orná půda 360 5170656
zahrada mez, stráň 1 731
zahrada 249 172421
travní p. mez, stráň 12 3476
travní p. 104 326576
lesní poz 91 854009
vodní pl. nádrž umělá 3 1104
zast. pl. společný dvůr 1 98
zast. pl. zbořeniště 3 940
zast. pl. 246 73956
ostat.pl. jiná plocha 117 47166
ostat.pl. manipulační pl. 7 13128
ostat.pl. mez, stráň 1 200
ostat.pl. neplodná půda 1 89
ostat.pl. ostat.komunikace 220 150668
ostat.pl. pohřeb. 1 863
ostat.pl. silnice 6 74921
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1738
ostat.pl. zeleň 1 601
Celkem KN 1432 6899763
Par. KMD 1432 6899763
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 124
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 3
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 46
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 2
Celkem BUD 229
byt.z. byt 6
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 7
LV 260
spoluvlastník 355

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.08.2014
KM-D 1:2880 30.03.2001 19.08.2014
S-SK GS 1:2880 1839 30.03.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 17.05.2022 04:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.