k.ú.: 690015 - Makov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582026 - Makov NUTS5 CZ0641582026
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 70 979897
zahrada 73 65599
ovoc. sad 3 14075
travní p. 147 615808
lesní poz 149 556682
vodní pl. tok přirozený 3 6205
zast. pl. zbořeniště 2 141
zast. pl. 75 21827
ostat.pl. jiná plocha 26 6971
ostat.pl. manipulační pl. 11 13979
ostat.pl. neplodná půda 142 141829
ostat.pl. ostat.komunikace 137 84928
ostat.pl. silnice 7 28896
ostat.pl. zeleň 5 502
Celkem KN 850 2537339
Par. KMD 850 2537339
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 36
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 74
LV 90
spoluvlastník 115

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1826 04.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 18.05.2022 03:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.