k.ú.: 690031 - Malá Bukovina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562891 - Velká Bukovina NUTS5 CZ0421562891
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42021 - Benešov nad Ploučnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 99 1834962
zahrada 132 78733
travní p. 263 2741173
lesní poz 55 279418
vodní pl. nádrž přírodní 1 176
vodní pl. nádrž umělá 9 35599
vodní pl. tok umělý 2 7471
vodní pl. zamokřená pl. 4 2577
zast. pl. zbořeniště 42 12716
zast. pl. 81 53017
ostat.pl. jiná plocha 26 28819
ostat.pl. manipulační pl. 5 6112
ostat.pl. neplodná půda 68 96397
ostat.pl. ostat.komunikace 97 62981
ostat.pl. pohřeb. 1 2582
ostat.pl. silnice 4 20817
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1905
Celkem KN 890 5265455
Par. DKM 890 5265455
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz př. 4
Celkem BUD 79
LV 106
spoluvlastník 148

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.11.1999
ZMVM 1:2000 01.11.1981 25.11.1999 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 18.05.2022 11:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.