k.ú.: 690040 - Malá Bystřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544469 - Malá Bystřice NUTS5 CZ0723544469
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 25 110812
zahrada 107 160164
ovoc. sad 1 2441
travní p. 703 3904208
lesní poz 500 12726902
vodní pl. nádrž přírodní 1 4653
vodní pl. nádrž umělá 18 48782
vodní pl. tok přirozený 42 75044
vodní pl. tok umělý 6 44582
vodní pl. zamokřená pl. 1 1079
zast. pl. společný dvůr 4 1970
zast. pl. zbořeniště 25 6061
zast. pl. 393 73264
ostat.pl. jiná plocha 147 69554
ostat.pl. manipulační pl. 8 5906
ostat.pl. neplodná půda 336 579522
ostat.pl. ostat.komunikace 245 334373
ostat.pl. silnice 17 124193
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 48427
ostat.pl. zeleň 1 1044
Celkem KN 2591 18322981
Par. DKM 2444 17982415
Par. KMD 147 340566
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 154
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 66
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 75
bez čp/če zem.stav 63
bez čp/če zem.used 5
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 385
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 468
spoluvlastník 685

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2015
DKM-KPÚ 1:1000 20.02.2015
DKM 1:1000 21.03.2008
Ins. A 1:1000 01.01.1961 21.03.2008
S-SK ŠS 1:2880 1833 29.09.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 16.05.2022 13:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.