k.ú.: 690121 - Malá Lhota u Valašského Meziříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 545147 - Velká Lhota NUTS5 CZ0723545147
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 66 213379
zahrada 58 39207
travní p. 286 973794
lesní poz 97 870916
vodní pl. tok přirozený 2 517
zast. pl. 104 15517
ostat.pl. jiná plocha 28 15948
ostat.pl. manipulační pl. 3 1127
ostat.pl. neplodná půda 64 44275
ostat.pl. ostat.komunikace 52 37282
ostat.pl. silnice 22 14888
Celkem KN 782 2226850
Par. DKM 1 1644
Par. KMD 781 2225206
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 41
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 103
LV 92
spoluvlastník 111

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.09.2009
S-SK ŠS 1:2880 1834 02.09.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 23.05.2022 07:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.