k.ú.: 690163 - Sklené u Malé Moravy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540331 - Malá Morava NUTS5 CZ0715540331
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 7 1795
travní p. 371 1417581
lesní poz 281 16038115
vodní pl. tok přirozený 11 26586
vodní pl. tok umělý 1 2578
vodní pl. zamokřená pl. 7 17692
zast. pl. zbořeniště 34 7967
zast. pl. 103 11767
ostat.pl. jiná plocha 102 45712
ostat.pl. manipulační pl. 1 36
ostat.pl. neplodná půda 199 79761
ostat.pl. ostat.komunikace 111 47920
ostat.pl. silnice 13 24441
ostat.pl. zeleň 4 3099
Celkem KN 1245 17725050
Par. KMD 1245 17725050
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 14
č.e. rod.rekr 38
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
rozestav. 1
Celkem BUD 102
LV 92
spoluvlastník 126

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.03.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 06.03.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 22.05.2022 00:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.