k.ú.: 690171 - Vlaské - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540331 - Malá Morava NUTS5 CZ0715540331
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 13 148563
zahrada 11 5094
travní p. 211 2437658
lesní poz 390 1746580
vodní pl. tok přirozený 26 48265
zast. pl. zbořeniště 38 9747
zast. pl. 46 14524
ostat.pl. dráha 9 136068
ostat.pl. jiná plocha 32 38266
ostat.pl. manipulační pl. 19 31204
ostat.pl. neplodná půda 96 80986
ostat.pl. ostat.komunikace 86 75954
ostat.pl. silnice 19 17681
Celkem KN 996 4790590
Par. KMD 996 4790590
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 14
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo vodní el 5
Celkem BUD 45
LV 53
spoluvlastník 66

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.10.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 02.10.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 24.05.2022 02:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.