k.ú.: 690180 - Vojtíškov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540331 - Malá Morava NUTS5 CZ0715540331
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 55 677520
zahrada 11 5066
travní p. 631 3042797
lesní poz 794 2622035
vodní pl. nádrž přírodní 2 407
vodní pl. nádrž umělá 4 4418
vodní pl. tok přirozený 25 44146
vodní pl. tok umělý 2 1341
vodní pl. zamokřená pl. 40 108327
zast. pl. zbořeniště 86 20769
zast. pl. 89 28956
ostat.pl. dráha 2 12227
ostat.pl. jiná plocha 109 57539
ostat.pl. manipulační pl. 25 32169
ostat.pl. neplodná půda 236 105642
ostat.pl. ostat.komunikace 178 122615
ostat.pl. pohřeb. 1 1259
ostat.pl. silnice 7 97525
ostat.pl. zeleň 3 271
Celkem KN 2300 6985029
Par. KMD 2299 6984578
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 31
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 86
LV 123
spoluvlastník 163

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.06.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 11.06.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 16.05.2022 14:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.