k.ú.: 690198 - Vysoká u Malé Moravy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540331 - Malá Morava NUTS5 CZ0715540331
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 19 47723
zahrada 1 132
travní p. 228 1577280
lesní poz 280 1369104
vodní pl. tok přirozený 3 1899
vodní pl. zamokřená pl. 7 15819
zast. pl. zbořeniště 48 11276
zast. pl. 43 9111
ostat.pl. jiná plocha 78 32484
ostat.pl. manipulační pl. 5 2350
ostat.pl. neplodná půda 115 66864
ostat.pl. ostat.komunikace 78 59117
ostat.pl. silnice 3 13333
Celkem KN 908 3206492
Par. KMD 908 3206492
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 9
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
rozestav. 1
Celkem BUD 43
LV 64
spoluvlastník 76

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.10.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 02.10.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 22.05.2022 00:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.