k.ú.: 690228 - Karlov pod Pradědem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Bruntál email: kp.bruntal@cuzk.cz
Družební 2/717, 79201 Bruntál telefon: 554721111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597601 - Malá Morávka NUTS5 CZ0801597601
Pracoviště 801 - Bruntál

Obec s rozšířenou působností 8120 - Rýmařov
Pověřený obecní úřad 81201 - Rýmařov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 18008
zahrada 126 137533
travní p. 145 716766
lesní poz 101 21953340
vodní pl. nádrž umělá 1 131
vodní pl. rybník 1 1947
vodní pl. tok přirozený 13 62201
zast. pl. zbořeniště 3 567
zast. pl. 216 42184
ostat.pl. jiná plocha 84 85449
ostat.pl. manipulační pl. 2 2560
ostat.pl. mez, stráň 4 10878
ostat.pl. neplodná půda 56 52792
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 5475
ostat.pl. ostat.komunikace 52 51134
ostat.pl. silnice 1 33070
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 20652
ostat.pl. zeleň 3 1998
Celkem KN 823 23196685
Par. DKM 590 723694
Par. KMD 233 22472991
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 69
č.p. rod.rekr 16
č.p. ubyt.zař 6
č.e. byt.dům 1
č.e. jiná st. 6
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 57
č.e. ubyt.zař 3
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 211
byt.z. byt 51
byt.z. dílna 1
byt.z. j.nebyt 11
Celkem JED 63
LV 243
spoluvlastník 403

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.11.2021 Na části k. ú. obnova KO novým mapováním.
KMD 1:1000 08.10.2013
S-SK ŠS 1:2880 1834 08.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Bruntál.

vypočteno: 20.05.2022 19:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.