k.ú.: 690325 - Vranové I - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563706 - Malá Skála NUTS5 CZ0512563706
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 32 70124
zahrada 260 192637
travní p. 256 308313
lesní poz 57 250257
vodní pl. tok přirozený 3 32095
zast. pl. zbořeniště 2 206
zast. pl. 285 47953
ostat.pl. dráha 13 72873
ostat.pl. jiná plocha 18 3627
ostat.pl. manipulační pl. 22 17715
ostat.pl. neplodná půda 29 11827
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 277
ostat.pl. ostat.komunikace 73 27699
ostat.pl. pohřeb. 1 3520
ostat.pl. silnice 10 25933
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 11975
ostat.pl. zeleň 2 1811
Celkem KN 1074 1078842
Par. DKM 1 55
Par. KMD 1073 1078787
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 108
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 1
č.e. doprava 1
č.e. garáž 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 22
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 273
byt.z. byt 1
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 3
LV 302
spoluvlastník 408

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 25.09.2013 1:1000 25.09.2013 *)
S-SK GS 1:2880 1843 25.09.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 27.05.2022 06:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.