k.ú.: 690376 - Horní Malá Úpa - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579505 - Malá Úpa NUTS5 CZ0525579505
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52141 - Svoboda nad Úpou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 10 9896
travní p. mez, stráň 11 8965
travní p. 295 1510283
lesní poz les(ne hospodář) 54 17268291
lesní poz sport.a rekr.pl. 2 52823
vodní pl. tok přirozený 22 100688
zast. pl. zbořeniště 2 618
zast. pl. 211 47740
ostat.pl. jiná plocha 86 65020
ostat.pl. manipulační pl. 9 8380
ostat.pl. mez, stráň 10 5954
ostat.pl. neplodná půda 21 18265
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 999
ostat.pl. ostat.komunikace 103 76078
ostat.pl. silnice 11 74505
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 3534
ostat.pl. zeleň 2 333
Celkem KN 854 19252372
Par. KMD 854 19252372
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 6
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 30
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 53
č.p. víceúčel 4
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če tech.vyb 20
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 202
byt.z. byt 31
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 21
obč.z. j.nebyt 9
obč.z. sk.bneb 1
Celkem JED 64
LV 206
spoluvlastník 286

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2009
S-SK GS 1:2880 1841 17.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 23.05.2022 09:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.