k.ú.: 690392 - Malá Veleň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562700 - Malá Veleň NUTS5 CZ0421562700
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42021 - Benešov nad Ploučnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 31 66228
zahrada 293 278021
ovoc. sad 16 196974
travní p. 405 1654705
lesní poz 156 1854064
vodní pl. tok přirozený 10 109000
vodní pl. tok umělý 5 9500
zast. pl. společný dvůr 1 500
zast. pl. zbořeniště 26 4672
zast. pl. 256 61560
ostat.pl. dráha 4 54048
ostat.pl. jiná plocha 78 194162
ostat.pl. manipulační pl. 28 39109
ostat.pl. neplodná půda 235 286351
ostat.pl. ostat.komunikace 152 118130
ostat.pl. pohřeb. 1 2155
ostat.pl. silnice 3 82381
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 11311
ostat.pl. zeleň 6 4019
Celkem KN 1720 5026890
Par. DKM 1720 5026890
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 79
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 70
č.p. rod.rekr 3
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 16
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
Celkem BUD 253
LV 319
spoluvlastník 394

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.07.1998
ZMVM 1:2000 01.11.1981 31.07.1998 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 18.05.2022 11:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.