k.ú.: 690422 - Malá Vrbka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hodonín email: kp.hodonin@cuzk.cz
Dobrovolského 1/255, 69501 Hodonín telefon: 518309560 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586366 - Malá Vrbka NUTS5 CZ0645586366
Pracoviště 706 - Hodonín

Obec s rozšířenou působností 6218 - Veselí nad Moravou
Pověřený obecní úřad 62182 - Velká nad Veličkou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1143 2559305
vinice 1 121
zahrada 142 86356
ovoc. sad 52 22993
travní p. 227 443068
lesní poz 134 1024224
vodní pl. nádrž umělá 3 3911
vodní pl. tok přirozený 76 17744
vodní pl. zamokřená pl. 1 7117
zast. pl. zbořeniště 4 1101
zast. pl. 136 57451
ostat.pl. jiná plocha 25 6583
ostat.pl. manipulační pl. 69 45040
ostat.pl. neplodná půda 223 72607
ostat.pl. ostat.komunikace 190 85266
ostat.pl. pohřeb. 4 4521
ostat.pl. silnice 4 5749
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2294
ostat.pl. zeleň 3 444
Celkem KN 2439 4445895
Par. KMD 2439 4445895
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 52
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 36
č.p. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 13
bez čp/če zem.used 5
rozestav. 1
Celkem BUD 119
LV 300
spoluvlastník 721

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.03.2017
KM-D 1:1000 29.05.2000 13.03.2017
S-SK ŠS 1:2880 1827 29.05.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hodonín.

vypočteno: 19.05.2022 07:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.