k.ú.: 690431 - Malčín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569071 - Malčín NUTS5 CZ0631569071
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 634 3733951
zahrada 142 78367
ovoc. sad 3 36289
travní p. 612 793796
lesní poz 414 7681354
vodní pl. nádrž umělá 64 42810
vodní pl. rybník 6 9145
vodní pl. tok přirozený 11 3107
vodní pl. tok umělý 32 4472
zast. pl. zbořeniště 4 1715
zast. pl. 133 73242
ostat.pl. jiná plocha 42 17577
ostat.pl. manipulační pl. 31 30993
ostat.pl. neplodná půda 12 7333
ostat.pl. ostat.komunikace 126 113916
ostat.pl. silnice 6 92338
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4329
ostat.pl. zeleň 3 14897
Celkem KN 2277 12739631
Par. KMD 2277 12739631
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 73
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 126
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 1
Celkem JED 9
LV 232
spoluvlastník 339

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.02.2010
S-SK GS 1:2880 1838 23.02.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 22.05.2022 09:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.