k.ú.: 690490 - Malé Heraltice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 510891 - Velké Heraltice NUTS5 CZ0805510891
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 104 2738558
zahrada 117 89337
travní p. 92 862957
lesní poz les s budovou 6 147
lesní poz 77 780750
vodní pl. nádrž umělá 1 1167
vodní pl. tok přirozený 23 12784
vodní pl. zamokřená pl. 15 37613
zast. pl. zbořeniště 13 3131
zast. pl. 107 54887
ostat.pl. jiná plocha 31 11474
ostat.pl. manipulační pl. 10 23681
ostat.pl. neplodná půda 57 77812
ostat.pl. ostat.komunikace 82 85165
ostat.pl. pohřeb. 1 599
ostat.pl. silnice 13 69242
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 9018
ostat.pl. zeleň 28 26218
Celkem KN 781 4884540
Par. DKM 373 3819093
Par. KMD 408 1065447
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 71
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 113
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 4
Celkem JED 12
LV 140
spoluvlastník 177

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 10.03.2016
KMD 1:1000 16.10.2013 na části k.ú. mimo KPÚ
S-SK ŠS 1:2880 1836 09.03.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 16.05.2022 14:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.