k.ú.: 690660 - Předboř u Malče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569089 - Maleč NUTS5 CZ0631569089
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 123 832491
zahrada 62 29973
ovoc. sad 3 16159
travní p. 103 329286
lesní poz 46 1723169
vodní pl. rybník 4 6071
vodní pl. tok umělý 5 811
vodní pl. zamokřená pl. 1 133
zast. pl. zbořeniště 1 439
zast. pl. 52 17800
ostat.pl. jiná plocha 13 11731
ostat.pl. manipulační pl. 3 2816
ostat.pl. neplodná půda 27 28792
ostat.pl. ostat.komunikace 43 49113
ostat.pl. pohřeb. 1 381
ostat.pl. silnice 1 9049
Celkem KN 488 3058214
Par. DKM 59 408860
Par. KMD 429 2649354
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 49
LV 80
spoluvlastník 121

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 08.11.2019 14.11.2019 *) na části kú JPÚ
KMD 1:1000 15.06.2016 na části kú
S-SK GS 1:2880 1838 15.06.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 16.05.2022 06:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.