k.ú.: 690830 - Malešov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534188 - Malešov NUTS5 CZ0205534188
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 922 4280594
zahrada 384 268545
ovoc. sad 23 37476
travní p. 343 634613
lesní poz 370 892525
vodní pl. nádrž přírodní 1 1263
vodní pl. nádrž umělá 54 710142
vodní pl. rybník 34 139592
vodní pl. tok přirozený 82 54506
vodní pl. tok umělý 5 2638
vodní pl. zamokřená pl. 3 14829
zast. pl. společný dvůr 16 3776
zast. pl. zbořeniště 7 1061
zast. pl. 526 211447
ostat.pl. dráha 9 45329
ostat.pl. jiná plocha 84 66147
ostat.pl. manipulační pl. 26 46040
ostat.pl. neplodná půda 207 119543
ostat.pl. ostat.komunikace 178 147405
ostat.pl. pohřeb. 2 7168
ostat.pl. silnice 11 119370
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 27397
ostat.pl. zeleň 10 6295
Celkem KN 3303 7837701
Par. DKM 3303 7837701
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 251
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 72
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 48
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 19
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo přehrada 2
Celkem BUD 507
byt.z. byt 44
obč.z. byt 4
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 49
LV 730
spoluvlastník 1343

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.03.2016
THM-V 1:2000 31.12.1973 29.02.2016
S-SK GS 1:2880 1838 29.02.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 17.05.2022 16:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.