k.ú.: 690872 - Malešovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583332 - Malešovice NUTS5 CZ0643583332
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6213 - Pohořelice
Pověřený obecní úřad 62131 - Pohořelice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 516 7953228
zahrada 159 87737
travní p. 1 616
lesní poz 33 287533
vodní pl. nádrž umělá 1 5282
vodní pl. tok přirozený 10 104290
zast. pl. společný dvůr 2 1687
zast. pl. zbořeniště 6 2483
zast. pl. 384 152362
ostat.pl. jiná plocha 93 111203
ostat.pl. manipulační pl. 46 51134
ostat.pl. neplodná půda 8 801
ostat.pl. ostat.komunikace 120 236791
ostat.pl. pohřeb. 3 2650
ostat.pl. silnice 5 59890
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 34638
ostat.pl. zeleň 28 112430
Celkem KN 1423 9204755
Par. DKM 1423 9204755
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 65
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 188
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 12
č.e. jiná st. 1
č.e. tech.vyb 2
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 30
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 373
byt.z. byt 4
obč.z. byt 8
Celkem JED 12
LV 414
spoluvlastník 581

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 09.04.2013 1:1000 09.04.2013 *)
DKM 1:1000 26.06.2012
ZMVM 1:2000 01.07.1992 09.04.2013
S-SK ŠS 1:2880 1825 30.06.1992 přiděl


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 24.05.2022 18:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.