k.ú.: 690899 - Nový Maletín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540366 - Maletín NUTS5 CZ0715540366
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 13 280959
zahrada 8 3708
travní p. 118 542235
lesní poz 14 43453
vodní pl. tok přirozený 2 659
vodní pl. tok umělý 9 3170
zast. pl. zbořeniště 4 1672
zast. pl. 15 3484
ostat.pl. dráha 1 346
ostat.pl. jiná plocha 9 4780
ostat.pl. manipulační pl. 1 4637
ostat.pl. neplodná půda 28 59015
ostat.pl. ostat.komunikace 27 21929
ostat.pl. silnice 1 3432
ostat.pl. zeleň 3 729
Celkem KN 253 974208
Par. KMD 253 974208
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. rod.dům 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 8
Celkem BUD 15
LV 48
spoluvlastník 65

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.03.2017
KM-D 1:2000 10.10.2000 09.03.2017
S-SK ŠS 1:2880 1882 10.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 24.05.2022 02:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.