k.ú.: 690911 - Malhostovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583341 - Malhostovice NUTS5 CZ0643583341
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 957 3531769
zahrada 332 228275
ovoc. sad 12 38822
travní p. 183 688916
lesní poz les s budovou 8 2670
lesní poz 613 3203676
vodní pl. nádrž umělá 1 504
vodní pl. tok přirozený 21 104317
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 17
vodní pl. zamokřená pl. 10 11258
zast. pl. společný dvůr 5 275
zast. pl. 405 125808
ostat.pl. jiná plocha 231 138238
ostat.pl. manipulační pl. 73 61563
ostat.pl. neplodná půda 5 3262
ostat.pl. ostat.komunikace 260 156380
ostat.pl. pohřeb. 1 2518
ostat.pl. silnice 29 38333
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 5586
ostat.pl. zeleň 15 1366
Celkem KN 3169 8343553
Par. DKM 3169 8343553
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 152
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 111
č.e. garáž 24
č.e. jiná st. 23
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 9
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 2
Celkem BUD 375
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 612
spoluvlastník 806

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 30.10.2002 1:2000 02.01.2003 *)
DKM 1:2000 01.11.1999
ZMVM 1:2000 01.07.1990 31.10.1999 1:1000,1:2000
S-SK ŠS 1:2880 1826 30.06.1990


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 24.05.2022 18:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.