k.ú.: 691003 - Ahníkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563200 - Málkov NUTS5 CZ0422563200
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42031 - Chomutov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 167 606629
zahrada 49 26030
ovoc. sad 83 446289
travní p. 125 282208
lesní poz les(ne hospodář) 13 202986
lesní poz ostat.komunikace 4 2293
lesní poz 100 405245
vodní pl. nádrž umělá 2 2626
vodní pl. rybník 4 53214
vodní pl. tok přirozený 24 5513
vodní pl. tok umělý 32 86169
vodní pl. zamokřená pl. 5 17892
zast. pl. společný dvůr 6 966
zast. pl. 45 18376
ostat.pl. dráha 36 87520
ostat.pl. jiná plocha 93 1891657
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 28
ostat.pl. manipulační pl. 13 24615
ostat.pl. neplodná půda 107 63502
ostat.pl. ostat.komunikace 144 131668
ostat.pl. silnice 35 85925
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 11085
ostat.pl. zeleň 40 40499
Celkem KN 1137 4492935
Par. DKM 1137 4492935
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 16
č.p. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 45
LV 73
spoluvlastník 99

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.07.2002
THM-V 1:2000 31.12.1969 23.07.2002
S-SK GS 1:2880 1896 30.12.1969


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 17.05.2022 09:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.