k.ú.: 691071 - Střítež u Malonic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556467 - Kolinec NUTS5 CZ0322556467
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 57 360702
zahrada 26 24116
travní p. 156 799028
lesní poz 25 87910
vodní pl. nádrž přírodní 1 435
vodní pl. rybník 1 9456
vodní pl. tok umělý 1 346
vodní pl. zamokřená pl. 1 354
zast. pl. zbořeniště 1 216
zast. pl. 23 16862
ostat.pl. dráha 2 61934
ostat.pl. jiná plocha 5 7356
ostat.pl. neplodná půda 52 36971
ostat.pl. ostat.komunikace 32 21997
ostat.pl. silnice 2 25315
Celkem KN 385 1452998
Par. KMD 385 1452998
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. doprava 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 23
LV 48
spoluvlastník 73

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.01.2016
S-SK GS 1:2880 1837 11.01.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 18.05.2022 12:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.