k.ú.: 691089 - Tajanov u Malonic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556467 - Kolinec NUTS5 CZ0322556467
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 35 491873
zahrada 11 8066
travní p. 53 383659
lesní poz 26 207610
vodní pl. nádrž přírodní 2 5210
vodní pl. tok přirozený 4 9767
vodní pl. tok umělý 5 1313
zast. pl. zbořeniště 3 329
zast. pl. 21 10793
ostat.pl. jiná plocha 8 4826
ostat.pl. neplodná půda 32 13814
ostat.pl. ostat.komunikace 22 21482
ostat.pl. silnice 2 16045
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1279
Celkem KN 225 1176066
Par. KMD 225 1176066
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 20
LV 43
spoluvlastník 88

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.06.2012
S-SK GS 1:2880 1837 14.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2022 07:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.