k.ú.: 691330 - Javory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562718 - Malšovice NUTS5 CZ0421562718
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 22 428888
zahrada 87 56550
travní p. mez, stráň 7 6795
travní p. 269 2125416
lesní poz 78 763322
vodní pl. nádrž přírodní 1 97
vodní pl. nádrž umělá 1 136
vodní pl. tok umělý 4 1289
zast. pl. zbořeniště 5 2185
zast. pl. 48 18441
ostat.pl. jiná plocha 24 13031
ostat.pl. manipulační pl. 10 13319
ostat.pl. neplodná půda 106 82565
ostat.pl. ostat.komunikace 77 54547
ostat.pl. pohřeb. 1 886
ostat.pl. silnice 2 15500
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 571
ostat.pl. zeleň 5 1738
Celkem KN 748 3585276
Par. DKM 215 122797
Par. KMD 533 3462479
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 24
č.p. rod.rekr 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
rozestav. 1
Celkem BUD 45
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 71
spoluvlastník 100

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 02.12.2021 1:1000 02.12.2021 *)
KMD 1:1000 13.12.2010
S-SK GS 1:2880 1843 13.12.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 22.05.2022 22:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.