k.ú.: 691372 - Kosov u Jihlavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 586846 - Jihlava NUTS5 CZ0632586846
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 403 3415024
zahrada 94 62280
travní p. 188 525405
lesní poz 135 1080714
vodní pl. nádrž umělá 15 25374
vodní pl. rybník 1 526
vodní pl. tok přirozený 7 90551
vodní pl. tok umělý 1 70
zast. pl. zbořeniště 6 1765
zast. pl. 115 31987
ostat.pl. dráha 5 89783
ostat.pl. jiná plocha 88 140755
ostat.pl. manipulační pl. 17 40293
ostat.pl. neplodná půda 91 54470
ostat.pl. ostat.komunikace 146 97740
ostat.pl. silnice 5 17745
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 258
ostat.pl. zeleň 14 6800
Celkem KN 1332 5681540
Par. DKM 1332 5681540
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 45
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 40
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 111
LV 164
spoluvlastník 251

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.12.2002
ZMVM 1:2000 01.04.1983 19.12.2002
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.04.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 22.05.2022 07:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.