k.ú.: 691381 - Malý Beranov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587486 - Malý Beranov NUTS5 CZ0632587486
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 86 287928
zahrada 190 93300
travní p. 206 198584
lesní poz 20 225649
vodní pl. nádrž umělá 1 74
vodní pl. rybník 3 673
zast. pl. společný dvůr 2 16881
zast. pl. zbořeniště 2 266
zast. pl. 236 56696
ostat.pl. jiná plocha 67 42333
ostat.pl. manipulační pl. 3 3838
ostat.pl. neplodná půda 30 22517
ostat.pl. ostat.komunikace 74 38938
ostat.pl. silnice 9 5540
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 4105
ostat.pl. zeleň 7 2895
Celkem KN 941 1000217
Par. KMD 941 1000217
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 73
č.p. byt.dům 10
č.p. garáž 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 80
č.e. garáž 5
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 2
Celkem BUD 228
byt.z. byt 74
byt.z. garáž 24
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 99
LV 368
spoluvlastník 615

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.09.2012
S-SK ŠS 1:2880 1824 25.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.05.2022 20:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.