k.ú.: 691551 - Marefy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 592943 - Bučovice NUTS5 CZ0646592943
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6205 - Bučovice
Pověřený obecní úřad 62051 - Bučovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 581 3803492
vinice 14 5041
zahrada 181 140185
ovoc. sad 9 85182
travní p. 24 39995
lesní poz 18 99416
vodní pl. tok přirozený 21 59061
zast. pl. společný dvůr 4 937
zast. pl. zbořeniště 21 5264
zast. pl. 222 92762
ostat.pl. dráha 2 48881
ostat.pl. jiná plocha 71 87388
ostat.pl. manipulační pl. 67 76458
ostat.pl. neplodná půda 66 75269
ostat.pl. ostat.komunikace 193 129742
ostat.pl. silnice 38 50871
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3704
ostat.pl. zeleň 11 45677
Celkem KN 1546 4849325
Par. DKM 1546 4849325
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 140
č.p. výroba 2
č.e. garáž 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 25
Celkem BUD 211
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 332
spoluvlastník 468

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.2009 KPÚ z k.ú. Mouřínov zasáhlo do části k.ú. Marefy
DKM 1:1000 27.05.2002 převod ZMVM na DKM a doplnění ZE
ZMVM 1:2000 30.06.1989 27.05.2002 ZMVM
S-SK ŠS 1:2880 1826 30.06.1989 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 22.05.2022 18:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.