k.ú.: 691585 - Mariánské Lázně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554642 - Mariánské Lázně NUTS5 CZ0411554642
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 24 213507
zahrada 264 152894
travní p. 133 880771
lesní poz 466 30819563
vodní pl. nádrž umělá 17 85032
vodní pl. rybník 14 176527
vodní pl. tok přirozený 8 17124
vodní pl. tok umělý 10 23551
vodní pl. zamokřená pl. 3 33352
zast. pl. společný dvůr 93 27532
zast. pl. zbořeniště 12 2929
zast. pl. 1245 524350
ostat.pl. dráha 6 91797
ostat.pl. jiná plocha 327 214761
ostat.pl. manipulační pl. 38 50501
ostat.pl. neplodná půda 25 91254
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 727
ostat.pl. ostat.komunikace 451 720988
ostat.pl. pohřeb. 6 42778
ostat.pl. silnice 33 288941
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 43 377178
ostat.pl. zeleň 247 500803
Celkem KN 3467 35336860
Par. DKM 2856 10648431
Par. KMD 611 24688429
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 210
č.p. byt.dům 309
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 18
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 9
č.p. obč.vyb 30
č.p. obč.vyb. 37
č.p. rod.dům 28
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 28
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 137
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 223
bez čp/če jiná st. 79
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb 27
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 44
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 1227
byt.z. ateliér 33
byt.z. byt 2694
byt.z. dílna 8
byt.z. garáž 144
byt.z. j.nebyt 204
byt.z. rozest. 5
obč.z. ateliér 14
obč.z. byt 275
obč.z. dílna 4
obč.z. garáž 41
obč.z. j.nebyt 36
obč.z. rozest. 6
Celkem JED 3464
LV 3861
spoluvlastník 8148

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.06.2014
KMD 1:1000 20.06.2014
THM-V 1:1000 01.01.1968 20.06.2014 i měřítko 1:2000
S-SK GS 1:2880 1839 20.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 22.05.2022 06:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.