k.ú.: 691607 - Úšovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554642 - Mariánské Lázně NUTS5 CZ0411554642
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 183 708462
zahrada 973 678228
travní p. 311 1543357
lesní poz 146 3298936
vodní pl. nádrž přírodní 3 186118
vodní pl. nádrž umělá 12 88227
vodní pl. rybník 13 57491
vodní pl. tok přirozený 23 43874
vodní pl. tok umělý 8 6016
zast. pl. společný dvůr 83 8192
zast. pl. zbořeniště 18 15008
zast. pl. 2333 494128
ostat.pl. dráha 28 172118
ostat.pl. jiná plocha 541 409022
ostat.pl. manipulační pl. 178 508671
ostat.pl. neplodná půda 28 55988
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 12046
ostat.pl. ostat.komunikace 389 520715
ostat.pl. silnice 36 200427
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 190855
ostat.pl. zeleň 223 486664
Celkem KN 5549 9684543
Par. DKM 5549 9684543
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 355
č.p. byt.dům 192
č.p. doprava 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 20
č.p. obchod 10
č.p. obč.vyb 30
č.p. obč.vyb. 18
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 304
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 12
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 250
č.e. jiná st. 10
č.e. rod.rekr 266
č.e. ubyt.zař 2
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 31
bez čp/če doprava 8
bez čp/če garáž 519
bez čp/če jiná st. 91
bez čp/če obchod 8
bez čp/če obč.vyb 31
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 36
bez čp/če tech.vyb 41
bez čp/če ubyt.zař 9
bez čp/če víceúčel 5
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 2300
byt.z. byt 2493
byt.z. dílna 7
byt.z. garáž 25
byt.z. j.nebyt 7
obč.z. byt 231
obč.z. garáž 29
obč.z. j.nebyt 21
obč.z. rozest. 3
Celkem JED 2816
LV 4887
spoluvlastník 9509

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.09.2017
THM-V 1:1000 01.01.1973 15.09.2017
S-SK GS 1:2880 1839 01.01.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 19:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.