k.ú.: 691674 - Stanoviště u Mariánských Lázní - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554642 - Mariánské Lázně NUTS5 CZ0411554642
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 40 491088
zahrada 52 21106
travní p. 171 1305715
lesní poz 43 689826
vodní pl. nádrž umělá 3 15309
vodní pl. tok přirozený 3 7422
vodní pl. tok umělý 11 11534
vodní pl. zamokřená pl. 14 205746
zast. pl. zbořeniště 2 441
zast. pl. 72 17067
ostat.pl. dráha 6 53663
ostat.pl. jiná plocha 61 46617
ostat.pl. manipulační pl. 21 32956
ostat.pl. neplodná půda 12 57586
ostat.pl. ostat.komunikace 32 51970
ostat.pl. silnice 27 47090
ostat.pl. zeleň 3 1768
Celkem KN 573 3056904
Par. KMD 573 3056904
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 19
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 3
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 72
LV 89
spoluvlastník 113

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.04.2011
S-SK GS 1:2880 1838 08.04.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 10:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.