k.ú.: 691691 - Mariánské Radčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567302 - Mariánské Radčice NUTS5 CZ0425567302
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4206 - Litvínov
Pověřený obecní úřad 42061 - Litvínov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 90 806409
zahrada 128 102216
ovoc. sad 2 9570
travní p. 74 525603
lesní poz les(ne hospodář) 5 30968
lesní poz 17 861912
vodní pl. nádrž přírodní 5 56344
vodní pl. nádrž umělá 17 254499
vodní pl. tok přirozený 16 38423
vodní pl. tok umělý 6 8470
vodní pl. zamokřená pl. 48 267059
zast. pl. zbořeniště 1 251
zast. pl. 251 86428
ostat.pl. dráha 2 8087
ostat.pl. jiná plocha 203 1430622
ostat.pl. manipulační pl. 47 145165
ostat.pl. neplodná půda 31 35534
ostat.pl. ostat.komunikace 84 89231
ostat.pl. pohřeb. 1 1128
ostat.pl. silnice 9 92278
ostat.pl. skládka 2 71252
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 16837
ostat.pl. zeleň 24 106408
Celkem KN 1067 5044694
Par. DKM 1067 5044694
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 14
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 109
č.p. výroba 2
č.e. garáž 51
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 13
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 2
Celkem BUD 249
LV 192
spoluvlastník 245

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.09.2010
Ost. 1:2880 01.01.1980 27.09.2010
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1979 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 18.05.2022 12:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.