k.ú.: 691844 - Rakov u Markvartic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573167 - Markvartice NUTS5 CZ0522573167
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52074 - Sobotka

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 531 2875578
zahrada 91 55204
ovoc. sad 55 64160
travní p. 274 427123
lesní poz 78 265659
vodní pl. nádrž přírodní 3 715
vodní pl. nádrž umělá 8 15679
vodní pl. rybník 2 6113
vodní pl. tok přirozený 141 27152
vodní pl. tok umělý 1 493
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 24
vodní pl. zamokřená pl. 23 13860
zast. pl. společný dvůr 6 2278
zast. pl. zbořeniště 1 1115
zast. pl. 83 50425
ostat.pl. jiná plocha 37 21881
ostat.pl. manipulační pl. 19 22324
ostat.pl. neplodná půda 101 35998
ostat.pl. ostat.komunikace 80 35814
ostat.pl. silnice 49 69589
ostat.pl. zeleň 1 396
Celkem KN 1585 3991580
Par. KMD 1585 3991580
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 13
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 75
LV 202
spoluvlastník 372

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.10.2010
S-SK GS 1:2880 1842 18.10.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 28.05.2022 17:54

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.