k.ú.: 691879 - Markvartice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587494 - Markvartice NUTS5 CZ0632587494
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 160 4444468
zahrada 126 147897
travní p. 119 780489
lesní poz ostat.komunikace 3 2843
lesní poz 178 524569
vodní pl. nádrž umělá 5 8566
vodní pl. rybník 4 18150
vodní pl. tok přirozený 6 6212
vodní pl. tok umělý 4 1481
zast. pl. 158 66393
ostat.pl. jiná plocha 49 28191
ostat.pl. manipulační pl. 64 54510
ostat.pl. neplodná půda 44 59891
ostat.pl. ostat.komunikace 73 173673
ostat.pl. silnice 116 92001
ostat.pl. zeleň 4 3452
Celkem KN 1113 6412786
Par. DKM 1113 6412786
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 52
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 34
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 134
LV 182
spoluvlastník 237

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.07.2006 Intravilán
DKM-KPÚ 06.11.2002 1:1000 18.11.2002 *) Extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1835 24.07.2006


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.05.2022 21:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.