k.ú.: 691895 - Markvartovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 508128 - Markvartovice NUTS5 CZ0805508128
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8109 - Hlučín
Pověřený obecní úřad 81091 - Hlučín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 514 4298330
zahrada 794 600678
travní p. 224 419428
lesní poz 128 506909
vodní pl. nádrž přírodní 1 343
vodní pl. nádrž umělá 6 11650
vodní pl. rybník 1 5325
vodní pl. tok přirozený 38 13418
vodní pl. tok umělý 23 8041
vodní pl. zamokřená pl. 45 23405
zast. pl. společný dvůr 1 489
zast. pl. zbořeniště 1 116
zast. pl. 867 219157
ostat.pl. jiná plocha 169 151358
ostat.pl. manipulační pl. 4 5945
ostat.pl. neplodná půda 26 33394
ostat.pl. ostat.komunikace 435 323200
ostat.pl. pohřeb. 1 3034
ostat.pl. skládka 4 138090
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 22138
ostat.pl. zeleň 1 2858
Celkem KN 3286 6787306
Par. DKM 3286 6787306
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 620
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 86
bez čp/če jiná st. 63
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 4
Celkem BUD 847
byt.z. byt 13
obč.z. byt 9
Celkem JED 22
LV 978
spoluvlastník 1224

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.04.2003
Ins. A 1:2000 01.01.1938 30.04.2003 reambulace v r. 1968


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 20.05.2022 18:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.