k.ú.: 691968 - Maršov u Úpice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579530 - Maršov u Úpice NUTS5 CZ0525579530
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52143 - Úpice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 156 1197445
zahrada 127 103291
travní p. 266 900027
lesní poz 79 924010
vodní pl. nádrž umělá 8 4184
vodní pl. rybník 1 531
vodní pl. tok umělý 5 4976
zast. pl. společný dvůr 2 229
zast. pl. zbořeniště 4 567
zast. pl. 136 40090
ostat.pl. jiná plocha 40 15724
ostat.pl. manipulační pl. 7 24864
ostat.pl. neplodná půda 9 6163
ostat.pl. ostat.komunikace 100 91693
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 274
Celkem KN 941 3314068
Par. KMD 941 3314068
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 80
č.p. rod.rekr 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 129
LV 162
spoluvlastník 241

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.01.2016
KM-D 1:2000 15.11.2002 20.01.2016
S-SK GS 1:2880 1840 15.11.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 23.05.2022 22:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.