k.ú.: 691992 - Dalešice u Jablonce nad Nisou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 530425 - Dalešice NUTS5 CZ0512530425
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5103 - Jablonec nad Nisou
Pověřený obecní úřad 51031 - Jablonec nad Nisou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 57 684401
zahrada 123 83373
travní p. 186 586569
lesní poz 49 874196
vodní pl. nádrž umělá 2 275
vodní pl. tok přirozený 7 760
zast. pl. společný dvůr 2 379
zast. pl. zbořeniště 11 1380
zast. pl. 135 24595
ostat.pl. jiná plocha 19 4539
ostat.pl. manipulační pl. 10 5855
ostat.pl. neplodná půda 19 19890
ostat.pl. ostat.komunikace 78 81039
ostat.pl. pohřeb. 1 2647
ostat.pl. silnice 5 43470
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 5682
ostat.pl. zeleň 12 12257
Celkem KN 719 2431307
Par. DKM 719 2431307
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 95
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 134
LV 173
spoluvlastník 230

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 05.04.2017
DKM 17.04.1996 1:1000 17.04.1996 *) Od -ověř TO. Dokončení rozpracovaného ZMVM.
S-SK GS 1:2880 1843 17.04.1996 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 27.05.2022 05:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.