k.ú.: 692000 - Maršovice u Jablonce nad Nisou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563714 - Maršovice NUTS5 CZ0512563714
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5103 - Jablonec nad Nisou
Pověřený obecní úřad 51031 - Jablonec nad Nisou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 16 58804
zahrada 108 91277
travní p. mez, stráň 1 326
travní p. 525 1219320
lesní poz 32 130317
vodní pl. nádrž umělá 2 427
zast. pl. zbořeniště 27 3223
zast. pl. 313 62395
ostat.pl. jiná plocha 20 3912
ostat.pl. manipulační pl. 14 10827
ostat.pl. neplodná půda 42 76819
ostat.pl. ostat.komunikace 71 47823
ostat.pl. silnice 8 43376
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8193
Celkem KN 1182 1757039
Par. DKM 1182 1757039
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 69
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 151
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 304
LV 336
spoluvlastník 426

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 26.06.1996 1:1000 26.06.1996 *) Od -ověř TO. Mapování rozpracovaného ZMVM Skuhrov.
S-SK GS 1:2880 1843 26.06.1996 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 27.05.2022 06:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.