k.ú.: 692026 - Martiněves u Libochovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565253 - Martiněves NUTS5 CZ0423565253
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 888 7823298
zahrada 136 87597
ovoc. sad 7 21913
travní p. 134 161257
lesní poz 174 501524
vodní pl. nádrž přírodní 1 392
vodní pl. tok přirozený 16 10076
zast. pl. společný dvůr 2 1182
zast. pl. zbořeniště 9 1279
zast. pl. 226 116631
ostat.pl. dráha 3 27119
ostat.pl. jiná plocha 33 27760
ostat.pl. manipulační pl. 43 70215
ostat.pl. neplodná půda 58 59430
ostat.pl. ostat.komunikace 120 116156
ostat.pl. silnice 5 58134
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10429
ostat.pl. zeleň 28 5413
Celkem KN 1884 9099805
Par. DKM 1884 9099805
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 160
č.p. rod.rekr 5
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 26
Celkem BUD 223
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 328
spoluvlastník 531

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.06.2017
FÚO 1:2000 01.01.1980 29.06.2017 intravilán
FÚO 1:5000 01.01.1980 29.06.2017 extravilán
S-SK GS 1:2880 1840 01.01.1980


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 21.05.2022 21:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.