k.ú.: 692093 - Martinice u Skutče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572080 - Proseč NUTS5 CZ0531572080
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 8787
zahrada 65 49632
travní p. mez, stráň 11 2047
travní p. 248 1037866
lesní poz 46 3301086
vodní pl. nádrž umělá 7 7675
vodní pl. tok přirozený 5 2113
vodní pl. tok umělý 12 2476
zast. pl. zbořeniště 1 193
zast. pl. 68 19821
ostat.pl. jiná plocha 22 11015
ostat.pl. manipulační pl. 1 4604
ostat.pl. mez, stráň 31 10703
ostat.pl. neplodná půda 31 14804
ostat.pl. ostat.komunikace 71 39798
ostat.pl. silnice 3 6142
Celkem KN 629 4518762
Par. KMD 629 4518762
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. rod.dům 21
č.p. rod.rekr 6
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 67
LV 120
spoluvlastník 149

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.06.2010
S-SK GS 1:2880 1824 07.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 22.05.2022 18:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.