k.ú.: 692115 - Martinice u Velkého Meziříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596094 - Martinice NUTS5 CZ0635596094
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 424
orná půda 347 3298881
zahrada 178 136430
travní p. mez, stráň 1 98
travní p. 240 756504
lesní poz 168 1306156
vodní pl. nádrž umělá 39 40219
vodní pl. rybník 6 9356
vodní pl. tok přirozený 9 5527
zast. pl. zbořeniště 2 368
zast. pl. 249 80780
ostat.pl. dráha 3 97726
ostat.pl. jiná plocha 88 43044
ostat.pl. manipulační pl. 18 33559
ostat.pl. neplodná půda 101 72159
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1222
ostat.pl. ostat.komunikace 110 121366
ostat.pl. silnice 3 35463
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 564
ostat.pl. zeleň 8 5336
Celkem KN 1574 6045182
Par. KMD 1574 6045182
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 134
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 7
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 27
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 235
LV 258
spoluvlastník 377

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.10.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 23.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 22.05.2022 09:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.