k.ú.: 692158 - Skoranovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 561347 - Martinice u Onšova NUTS5 CZ0633561347
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 164 1296896
zahrada 20 8140
travní p. 82 211808
lesní poz 14 791540
vodní pl. nádrž umělá 2 437
vodní pl. rybník 2 4937
vodní pl. zamokřená pl. 1 1241
zast. pl. společný dvůr 1 225
zast. pl. 20 7950
ostat.pl. jiná plocha 27 21946
ostat.pl. manipulační pl. 2 1079
ostat.pl. neplodná půda 21 13230
ostat.pl. ostat.komunikace 45 36380
ostat.pl. silnice 1 2383
Celkem KN 402 2398192
Par. KMD 402 2398192
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. rod.dům 9
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 20
LV 62
spoluvlastník 104

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.04.2013
S-SK GS 1:2880 1829 24.04.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 23.05.2022 10:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.